Dopravní přestupky

Dopravní přestupky

V této kategorii se podíváme na nejčastější dopravní přestupky, které se v Modřicích dějí. Další informace naleznete v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

 


 

Stání na chodníku

Stání na chodníku - Porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 53) odst. 2) - Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

Přestupek dle zákona č. 361/2000 Sb., § 125c) odst. 1) písm. k) - jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona. 

Příkazem na místě lze uložit pokutu do 1.500,- Kč. 


 

Stání před přechodemStání před přechodem pro chodce -  Porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, §27) odst. 1) písm. c)  - na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi

Přestupek dle zákona č. 361/2000 Sb., § 125c) odst. 1) písm. k) - jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.

Příkazem na místě lze uložit pokutu do 1.500,- Kč. 


 

Stání v křižovatce

Stání v křižovatce - Porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, §27) odst. 1) písm. d) - Řidič nesmí zastavit a stát v křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace

Přestupek dle zákona č. 361/2000 Sb., § 125c) odst. 1) písm. k) - jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.

Příkazem na místě lze uložit pokutu do 1.500,- Kč


 

Stání před vjezdem

Stání před vjezdem - Porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, §27) odst. 1) písm. n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. 

Přestupek dle zákona č. 361/2000 Sb., § 125c) odst. 1) písm. k) - jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.

Příkazem na místě lze uložit pokutu do 1.500,- Kč

 


 

Stání na O7

Stání na místě pro osoby se zdravotním postižením - Porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, §67) odst. 8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.

Přestupek dle zákona č. 361/2000 Sb., § 125c) odst. 1) písm. f) bod. 11. - neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě.

Příkazem na místě lze uložit pokutu od 2.500,- do 3.500,- Kč

Tato varianta platí pouze v případě, že je parkovací místo označeno svislou i vodorovnou dopravní značkou.

Může nastat situace, kdy bude jedna dopravní značka chybět, v tom případě, bude porušení zákona č. 361/2000 Sb., §4) písm. c) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

Přestupek dle zákona č. 361/2000 Sb., § 125c) odst. 1) písm. k) - jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.

Příkazem na místě lze uložit pokutu do 1.500,- Kč

Zde najdete i stanovisko Ministerstva vnitra, které se touto problematikou také zabývalo.

 

Vytvořeno: 11. 6. 2023 Upraveno: 19. 1. 2024 Autor: lkrakowczyk