Vyhlášky a nařízení města

Obecně závazné vyhlášky města Modřice:

OZV č. 2/2023, o místních poplatcích + příloha č.1 (veřejná prostranství s poplatkovou povinností)

OZV č. 1/2023, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti + příloha

OZV č. 3/2022, pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

OZV č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 3/2018, o stanovení veřejných prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů + příloha č. 1 mapa s vyznačenými místy

OZV č. 2/2018, o užívání plakátovacích ploch v majetku města

OZV č. 1/2018, požární řád obce

OZV č. 3/2017, o stanovení míst, kde mohou být provozovány hazardní hry

OZV č. 1/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a nočního klidu

OZV č. 4/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

OZV č. 3/2012, o zřízení městské policie

OZV č. 7/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Modřice

Nařízení města Modřice:

Nařízení č. 5/2022, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Nařízení č. 2/2022, kterým se vydává tržní řád

Vytvořeno: 7. 6. 2023 Upraveno: 19. 1. 2024 Autor: lkrakowczyk