Odchyt zvířat

Městská policie Modřice se zabývá mimo jiné i odchytem zvířat, zejména psů.

Abychom mohli psa vrátit zpět majiteli, je nutné, aby si chovatel splnil zákonné povinnosti, zejména zajistit, aby byl pes označen elektronickým čipem, zde chovateli vyplývá povinnost ze zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, § 4 odst. 3) Chovatel psa je povinen zajistit, aby pes byl označen elektronickým čipem, který splňuje technické požadavky stanovené v příloze II předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel nově narozeného psa je povinen zajistit označení psa elektronickým čipem před nabídkou psa k prodeji nebo předáním psa novému chovateli, nejpozději však do 3 měsíců věku psa. Chovatel psa je dále povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený elektronickým čipem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

Zde bude splněna zákonná povinnost, avšak zde cesta nekončí, nyní než povinnost je spíše doporučení MP. Pokud bude pes označený čipem, ale nebude čip nikde registrovaný, MP sice zjistí číslo čipu, ale nezjistí totožnost chovatele psa, aby jej mohla vrátit.

A zde už se dostáváme blíže k doporučení, můžete číslo čipu nahlásit při placení poplatku za psa na Městském úřadě Modřice nebo můžete využít některý z volně dostupných registrů zvířat na internetu.

Zde přikládáme odkaz na webové stránky Komory veterinárních lékařů ČR, kde se dozvíte více podrobností. 

Vytvořeno: 14. 6. 2023 Upraveno: 14. 6. 2023 Autor: lkrakowczyk